Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Keskkonnaameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 17.07.2017 korraldus number 1119
Redaktsiooni kehtivus:17.07.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuli

2017 nr

1119-k

Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Keskkonnaameti teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3 ja 22. detsembri 2016 määruse nr 28 „Tallinna linna 2017. aasta eelarve“ § 2 punktiga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 1 „Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 17. juulist 2017 muudatus ja kustutada linnapea büroo koosseisust referendi töökoht (põhipalga vahemik 900-2100 eurot).

1.1 Tallinna Linnakantseleis on kokku 322 teenistuskohta.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 4 „Tallinna Keskkonnaameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 17. juulist 2017 muudatus ja moodustada Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna koosseisu täiendavalt üks analüütiku töökoht (põhipalga vahemik 900-2100 eurot).

2.1 Tallinna Keskkonnaametis on kokku 36 teenistuskohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes