Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 korraldus number 1057
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. juuni

2017 nr

1057-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud lisas 19 „Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. juulist 2017 järgmised muudatused:

1.1 moodustada linnaosa valitsuse koosseisu täiendavalt üks linnaosa vanema asetäitja ametikoht (põhipalga vahemik 1600-3800);

1.2 kustutada linnaosa valitsuse koosseisust eelarve vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 900-2100);

1.3 kustutada kultuurisektori koosseisust 0,5 projektijuhi töökohta (põhipalga vahemik 700-1400).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsuses on 50,5 teenistuskohta alates 1. juulist 2017 ja 51,5 teenistuskohta alates 1. septembrist 2017.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär