Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 otsus number 80

Redaktsiooni kehtivus 15.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

15. juuni 2017 nr 80

Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12 ja p 13 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, lg 2 p 8, § 8 lg 1, lg 4, lg 5 ja § 9 alusel

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 79 liiget.

2. Moodustada Tallinna Linnavolikogu 2017. aasta valimisteks 8 valimisringkonda, määrata kindlaks valimisringkondade numeratsioon, piirid ja jaotada mandaadid igas valimisringkonnas alljärgnevalt:

2.1 valimisringkond nr 1 - Haabersti linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 7 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 9 mandaati;

2.2 valimisringkond nr 2 - Kesklinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 8 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati;

2.3 valimisringkond nr 3 - Kristiine linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 9 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 8 mandaati;

2.4 valimisringkond nr 4 - Lasnamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 10 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 16 mandaati;

2.5 valimisringkond nr 5 - Mustamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 11 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 11 mandaati;

2.6 valimisringkond nr 6 - Nõmme linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 12 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 8 mandaati;

2.7 valimisringkond nr 7 - Pirita linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 13 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 7 mandaati;

2.8 valimisringkond nr 8 - Põhja-Tallinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 14 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsus nr 85 „Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine“.

4. Tallinna linna valimiskomisjonil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlike teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees