Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Trummi ja Lohu tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 korraldus number 938
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. juuni 2017 nr 938-k

Trummi ja Lohu tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2017 korralduse nr 824-k „Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Trummi tn 28d

Katastritunnus - 78404:409:0093

Uus aadress - Truubi tn 3

1.2 Senine aadress - Trummi tn 28e

Katastritunnus - 78404:409:1290

Uus aadress - Truubi tn 5

1.3 Senine aadress - Trummi tn 28

Katastritunnus - 78404:409:0028

Uus aadress - Truubi tn 7

1.4 Senine aadress - Trummi tn 28f

Katastritunnus - 78404:409:2880

Uus aadress - Truubi tn 9

1.5 Senine aadress - Trummi tn 26b

Uus aadress - Truubi tn 2

1.6 Senine aadress - Trummi tn 26c

Uus aadress - Truubi tn 4

1.7 Senine aadress - Lohu tn 21

Katastritunnus - 78404:409:1660

Uus aadress - Häilu tn 3

1.8 Senine aadress - Lohu tn 17

Katastritunnus - 78404:409:4570

Uus aadress - Häilu tn 4

1.9 Senine aadress - Lohu tn 17a

Katastritunnus - 78404:409:0118

Uus aadress - Häilu tn 6

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 25. augustiks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, E. Marmorile, V. Marmorile, A. Marmorile, E. Marmorile, V. Kuuslerile, M. Kuuslerile, R. Lennule, S. Mällole, L. Mällole, I. Kiigele, K. Kalamehele, I. Rummale, P. Raugale, I. Lepale, Maa-ametile ja Tallinna Linnavaraametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär