Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
14.06.2017- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäepealse tänava katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe ja Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 korraldus number 935
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. juuni 2017 nr 935-k

Mäepealse tänava katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2017 korralduse nr 825-k „Tänavanime määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Mäepealse tn 11

Katastritunnus - 78404:409:0055

Uus aadress - Heli tn 1

1.2 Senine aadress - Mäepealse tn 13

Katastritunnus - 78404:409:0056

Uus aadress - Heli tn 3

1.3 Senine aadress - Mäepealse tn 13a

Katastritunnus - 78404:409:0057

Uus aadress - Heli tn 5

1.4 Senine aadress - Mäepealse tn 15

Katastritunnus - 78404:409:0058

Uus aadress - Heli tn 7

1.5 Senine aadress - Mäepealse tn 19a

Katastritunnus - 78404:409:1000

Uus aadress - Heli tn 2

2. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Mäepealse tn 19

Katastritunnus - 78404:409:0780

Uus aadress - Heli tn 6

3. Mustamäe ja Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 25. augustiks 2017.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Aktsiaseltsile YIT Ehitus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Maanteeametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär