Tallinna Linnavalitsus 31.05.2017 korraldus number 825.
Tänavanime määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine