Tallinna Linnavalitsus 31.05.2017 korraldus number 824.
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine