Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 24.05.2017 korraldus number 773
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. mai

2017 nr

773-k

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud lisa 9 ja kinnitada „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 15. juunist 2017 järgnevalt:

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus
ATS-ist

Põhipalga miinimum-
määr

Põhipalga maksimum-
määr

Ameti juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 1 ja 5

2 700

4 500

Jurist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

900

2 100

Jurist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

900

2 100

Sisekontrolli peaspetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

900

2 100

Avalike suhete peaspetsialist

1,00

töökoht

 

900

2 100

Personali peaspetsialist

1,00

töökoht

 

900

2 100

Personali vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

900

2 100

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

900

2 100

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Üldosakond

 

 

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

1 600

3 800

Juhtivspetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

1 100

2 400

Peaspetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

900

2 100

Peaspetsialist

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

900

2 100

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

IT vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Registriosakond

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

1 200

3 000

Peaspetsialist

1,00

töökoht

 

900

2 100

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Vanemspetsialist

1,00

töökoht

 

700

1 400

Menetluse ja piirkonnatöö osakond

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 5

1 200

3 000

Osakonna juhataja asetäitja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 5

1 200

3 000

Juhtivinspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Patrulli- ja valveosakond

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 5

1 200

3 000

Osakonna juhataja asetäitja

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 5

1 200

3 000

Juhtivinspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Välijuhtimise peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Välijuhtimise peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Välijuhtimise peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Välijuhtimise peainspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

1 100

2 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

900

2 100

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Vaneminspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

700

1 400

Inspektor

1,00

ametikoht

§ 7 lg 3 p 6

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Inspektor

1,00

töökoht

 

700

1 400

Kokku

104,00

 

 

 

 

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis on 104 teenistuskohta.

3. Korraldus teha teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär