Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 19.04.2017 korraldus number 616

Redaktsiooni kehtivus 19.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. aprill

2017 nr

616-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Lennujaama teel paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Lennujaam (lisa 1);

1.2 Keevise tänaval paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Ülemiste linnak (lisa 2);

1.3 Kopli tänaval Erika ja Volta tänavate vahelisel ajal paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Krulli (lisa 3);

1.4 Kopli tänaval Marati tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Marati (lisa 4);

1.5 A. H. Tammsaare teel Mustamäe tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks A. H. Tammsaare tee (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuste senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 Osmussaare tänaval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Tondi raba asendada nimega Osmussaare;

2.2 Ranna tee alguses paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Aiatee asendada nimega Aia tee;

2.3 Peterburi teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Ülemiste asendada nimega Suur-Paala;

2.4 A. H. Tammsaare teel A. H. Tammsaare tee 113 kinnistu piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi A. H. Tammsaare tee asendada nimega Karjavälja.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad