Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 "Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.04.2017 määrus number 14 [RT IV, 28.04.2017, 1]
Jõustumine:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.05.2017 - ... [RT IV, 28.04.2017, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. aprill 2017 nr 14

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„(1) Linnamuuseumi tegevusvaldkond on Tallinna ajalugu ning linna eri rahvusest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustava ainese (esemed, kunstiteosed, fotod, dokumendid jm) kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.“

2) määruses asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Amet“ sõnadega „Tallinna Kultuuriamet“ ja sõnad „kultuuriväärtuste amet“ sõnaga „kultuuriamet“ vastavas käändes.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär