Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus

Tallinna Linnavalitsus 29.03.2017 korraldus number 500

Redaktsiooni kehtivus 29.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. märts

2017 nr

500-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 19 „Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. septembrist 2017 muudatus ja moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisu täiendavalt üks peaspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 900 kuni 2100).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsuses on 52 teenistuskohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär