Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatused
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2017 korraldus number 462
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. märts

2017 nr

462-k

Nõmme Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-tega 3 ja 4

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 20 „Nõmme Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ muudatused alljärgnevalt:

1.1 alates 1. aprillist 2017 moodustada koosseisu täiendavalt üks linnaosa vanema asetäitja ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1600-3800);

1.2 alates 1. augustist 2017:

1.2.1 kustutada koosseisust rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond;

1.2.2 kustutada kantselei koosseisust linnaosa vanema abi töökoht (põhipalga vahemik 900-2100);

1.2.3 luua kantselei koosseisu klienditeeninduse talitus;

1.2.4 moodustada klienditeeninduse talituse koosseisu peaspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1100-2400);

1.2.5 nimetada pearegistripidaja ametikoht (põhipalga vahemik 1100-2400) ümber vanemregistripidaja ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 9, põhipalga vahemik 900-2100) ja viia ametikoht kantselei koosseisu;

1.2.6 nimetada rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna üks infospetsialisti ametikoht (põhipalga vahemik 700-1400) ümber vanemregistripidaja ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 9, põhipalga vahemik 900-2100) ja viia ametikoht kantselei koosseisu;

1.2.7 muuta rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna kaks infospetsialisti ametikohta (põhipalga vahemik 700-1400) töökohtadeks ja viia töökohad klienditeeninduse talituse koosseisu;

1.2.8 viia sotsiaalhoolekande osakonna infospetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400) klienditeeninduse talituse koosseisu;

1.3 alates 1. septembrist 2017 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöö talituse koosseisu täiendavalt üks vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400).

2. Nõmme Linnaosa Valitsuses on 42,5 teenistuskohta alates 1. aprillist 2017 ja 43,5 teenistuskohta alates 1. septembrist 2017.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär