Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2017 korraldus number 461
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. märts

2017 nr

461-k

Haabersti Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 15 „Haabersti Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ järgmised muudatused:

1.1 alates 1. aprillist 2017:

1.1.1 kustutada linnaosa valitsuse koosseisust 0,5 eelarve vanemspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 900-2100) ja moodustada kantselei koosseisu 0,5 vanemspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 700-1400);

1.1.2 nimetada linnaosa vanema otsealluvusse kuuluv infospetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400) ümber peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 900-2100);

1.1.3 nimetada haldusosakond ümber linnamajanduse osakonnaks;

1.1.4 nimetada haldusosakonna juhataja asetäitja töökoht (põhipalga vahemik 1200-3000) ümber peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 900-2100);

1.1.5 nimetada haldusosakonna peaspetsialisti ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 700-1400) ümber peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 900-2100), spetsialisti ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 700-1400) peaspetsialisti ametikohaks (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 900-2100) ja linnavara vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400) peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 900-2100);

1.1.6 Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisus on 33,5 teenistuskohta.

1.2 alates 10. juulist 2017:

1.2.1 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna koosseisust osakonna juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1200-3000);

1.2.2 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisu peaspetsialisti ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8,  põhipalga vahemik 900-2100);

1.2.3 Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisus on 33,5 teenistuskohta.

1.3 alates 1. septembrist 2017:

1.3.1 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisu täiendavalt üks peaspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 900-2100).

1.3.2 Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisus on 34,5 teenistuskohta.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär