Väo tee alguseosa katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 22.03.2017 korraldus number 440

Redaktsiooni kehtivus 22.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. märts 2017 nr 440-k

Väo tee alguseosa katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2017 korralduse nr 352-k „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Väo tee 3

Katastritunnus - 78403:313:0900

Uus aadress - Priimurru tn 2

1.2 Senine aadress - Väo tee 1

Katastritunnus - 78403:313:0706

Uus aadress - Priimurru tn 4

1.3 Senine aadress - Väo tee 2

Katastritunnus - 78403:313:0690

Uus aadress - Priimurru tn 6

1.4 Senine aadress - Väo tee 4

Katastritunnus - 78403:313:0680

Uus aadress - Priimurru tn 1

1.5 Senine aadress - Väo tee 8

Katastritunnus - 78403:313:0880

Uus aadress - Priimurru tn 3

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu ehitistel 10. maiks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, A. Pisanikule, Paekivitoodete tehase osaühingule, K. Liuliukile, P. Nesterenkole, A. Aksjonovile, I. Aksjonovale, J. Freile, A. Pelepelinile, A. Aydamale, V. Muzõtšenkole, Korteriühistule Väo tee 1, 2, 4, 8. Korteriühistul teavitada aadressi muutmisest korteriomanikke.

 4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär