Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 02.06.2011 nr 19
Akt viitab
 
Tlv k 08.03.2017 nr 352
 
Tlv m 09.04.2014 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väo tee alguseosa katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2017 korraldus number 440
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. märts 2017 nr 440-k

Väo tee alguseosa katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2017 korralduse nr 352-k „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Väo tee 3

Katastritunnus - 78403:313:0900

Uus aadress - Priimurru tn 2

1.2 Senine aadress - Väo tee 1

Katastritunnus - 78403:313:0706

Uus aadress - Priimurru tn 4

1.3 Senine aadress - Väo tee 2

Katastritunnus - 78403:313:0690

Uus aadress - Priimurru tn 6

1.4 Senine aadress - Väo tee 4

Katastritunnus - 78403:313:0680

Uus aadress - Priimurru tn 1

1.5 Senine aadress - Väo tee 8

Katastritunnus - 78403:313:0880

Uus aadress - Priimurru tn 3

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu ehitistel 10. maiks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, A. Pisanikule, Paekivitoodete tehase osaühingule, K. Liuliukile, P. Nesterenkole, A. Aksjonovile, I. Aksjonovale, J. Freile, A. Pelepelinile, A. Aydamale, V. Muzõtšenkole, Korteriühistule Väo tee 1, 2, 4, 8. Korteriühistul teavitada aadressi muutmisest korteriomanikke.

 4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär