Varese tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 22.03.2017 korraldus number 439

Redaktsiooni kehtivus 22.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. märts 2017 nr 439 -k

Varese tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“§ 14 lg-te 4 ja 6, § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2017 korralduse nr 323-k „Tänavanime leviala täpsustamine ja tänavanime määramine Kristiine linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Sõpruse pst 170 // 172 // Varese tn 8a

Katastritunnus - 78407:701:7011

Uus aadress - Sõpruse pst 170 // 172 // Varese tn 3

1.2 Senine aadress - Varese tn 8

Katastritunnus - 78407:701:3961

Uus aadress - Varese põik 1

1.3 Senine aadress - Varese tn 6

Katastritunnus - 78407:701:2900

Uus aadress - Varese põik 3

1.4 Senine aadress - Varese tn 2

Katastritunnus - 78407:701:9331

Uus aadress - Varese põik 5

1.5 Senine aadress - Varese tn 5

Katastritunnus - 78407:701:7540

Uus aadress - Varese põik 4

1.6 Senine aadress - Varese tn 1

Katastritunnus - 78407:701:6930

Uus aadress - Varese põik 6

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 1. maiks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Korteriühistule Sõpruse pst. 170, 172 / Varese 8a, Ü. Murule, I. Neumannile, A. Udusaarele, E. Laaneotsale ja M.-A. Heinale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär