Tallinna Linnavalitsus 08.03.2017 korraldus number 352.
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine