Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatused
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2017 korraldus number 238
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. veebruar

2017 nr

238-k

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 p  alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-tega 3 ja 4

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 18 „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 20. veebruarist 2017 järgmised muudatused:

1.1 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna koosseisust osakonna juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1200-3000);

1.2 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse koosseisu osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1200-3000);

1.3 nimetada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse üks vanemspetsialisti ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 700-1400) sotsiaaltoetuste talituse juhataja ametikohaks (ametikoha alus ATS - § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1100-2400);

1.4 nimetada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse peaspetsialisti ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 900-1100) sotsiaalteenuste talituse juhataja ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 8 põhipalga vahemik 1100-2400).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär