Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 113.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1890 21.12.2016
2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus Tvk m 32 11.12.2014 21.12.2014 RT IV, 18.12.2014, 4