Tallinna Linnavalitsus 25.01.2017 korraldus number 113.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend Tvk m 18 12.06.2014 01.08.2014 RT IV, 27.06.2014, 2