Tallinna Linnavalitsus 18.01.2017 korraldus number 77.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine