Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k "Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2017 korraldus number 110
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. jaanuar

2017 nr

110-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 3 alusel ja koosklas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 mruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Alates 1. veebruarist 2017 tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa punktid 4.41 ja 4.42, muuta punkti 4.47 ning tiendada lisa punktidega 4.48 kuni 4.54 ja snastada need jrgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea tisnimetus

hik

Hind

eurodes

4.47

Kogumik „Vana Tallinn“ 26 (30), 2015

Tkk

12.00

4.48

Kogumik „Vana Tallinn“ XVIII (XXII), 2007

Tkk

5.00

4.49

Kogumik „Vana Tallinn“ XIX (XXIII), 2008

Tkk

5.00

4.50

Kogumik „Vana Tallinn“ XX (XXIV), 2009

Tkk

5.00

4.51

Kogumik „Vana Tallinn“ XXIII (XXVII), 2012

Tkk

8.00

4.52

Kogumik „Vana Tallinn“ XXIV (XXVIII), 2013

Tkk

8.00

4.53

Kogumik „Vana Tallinn“ XXV (XXIX), 2014

Tkk

8.00

4.54

Kogumik „Vana Tallinn“ 27 (31), 2016

Tkk

13.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu kibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevtlusametile.

3. Korraldust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 peva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea lesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretr