Rävala puiestee T14 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1958

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2016 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 13.12.2091

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.