Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.11.2017-01.01.2018
 
05.10.2017-09.11.2017
 
01.10.2017-04.10.2017
 
01.09.2017-30.09.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.09.2017-31.08.2017
 
01.08.2017-31.08.2017
 
17.07.2017-31.07.2017
 
10.07.2017-16.07.2017
 
14.06.2017-09.07.2017
 
01.07.2017-14.06.2017
 
15.06.2017-30.06.2017
 
24.05.2017-14.06.2017
 
01.04.2017-24.05.2017
 
01.04.2017-31.03.2017
 
01.03.2016-31.03.2017
 
20.02.2017-29.02.2016
 
01.02.2017-19.02.2017
 
01.02.2016-01.02.2017
 
01.02.2017-31.01.2016
 
01.02.2017-31.01.2017
 
16.01.2017-31.01.2017
 
21.12.2016-15.01.2017

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1890
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2017 - 14.06.2017

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017
Tlv k 24.05.2017 nr 773, jõustumine 15.06.2017

Tlv k 24.05.2017 nr 772, jõustumine 01.06.2017
Tlv k 29.03.2017 nr 461, jõustumine 01.04.2017

Tlv k 22.03.2017 nr 423, jõustumine 01.04.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.03.2016

Tlv k 15.02.2017 nr 238, jõustumine 20.02.2017

Tlv k 01.02.2017 nr 150, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 5, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.02.2017

Tlv k 11.01.2017 nr 3, jõustumine 01.02.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 2, jõustumine 16.01.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember

2016 nr

1890-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas 15. detsembri 2016 otsuse nr 186  „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017“ lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2017 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldus nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud ".

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Lisad 1-22 (Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017)