Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1890.
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine