Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1890.
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1857 16.12.2015