Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 12.06.2014 nr 18
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1857
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 13.12.2017 nr 1916
Aktile viitab
 
Tlv k 25.01.2017 nr 113
Akti muudavad
 
Tlv k 10.11.2017 nr 1737
 
Tlv k 27.09.2017 nr 1457
 
Tlv k 13.09.2017 nr 1374
 
Tlv k 23.08.2017 nr 1258
 
Tlv k 17.07.2017 nr 1119
 
Tlv k 21.06.2017 nr 966
 
Tlv k 21.06.2017 nr 1057
 
Tlv k 21.06.2017 nr 1057
 
Tlv k 14.06.2017 nr 908
 
Tlv k 24.05.2017 nr 772
 
Tlv k 24.05.2017 nr 773
 
Tlv k 12.04.2017 nr 533
 
Tlv k 12.04.2017 nr 534
 
Tlv k 05.04.2017 nr 502
 
Tlv k 05.04.2017 nr 503
 
Tlv k 05.04.2017 nr 504
 
Tlv k 29.03.2017 nr 461
 
Tlv k 29.03.2017 nr 462
 
Tlv k 29.03.2017 nr 500
 
Tlv k 29.03.2017 nr 461
 
Tlv k 29.03.2017 nr 461
 
Tlv k 29.03.2017 nr 462
 
Tlv k 29.03.2017 nr 462
 
Tlv k 22.03.2017 nr 423
 
Tlv k 15.02.2017 nr 238
 
Tlv k 01.02.2017 nr 150
 
Tlv k 11.01.2017 nr 2
 
Tlv k 11.01.2017 nr 3
 
Tlv k 11.01.2017 nr 4
 
Tlv k 11.01.2017 nr 4
 
Tlv k 11.01.2017 nr 5
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2016 korraldus number 1890
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2017 - 14.06.2017

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017
Tlv k 24.05.2017 nr 773, jõustumine 15.06.2017

Tlv k 24.05.2017 nr 772, jõustumine 01.06.2017
Tlv k 29.03.2017 nr 461, jõustumine 01.04.2017

Tlv k 22.03.2017 nr 423, jõustumine 01.04.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.03.2016

Tlv k 15.02.2017 nr 238, jõustumine 20.02.2017

Tlv k 01.02.2017 nr 150, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 5, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 11.01.2017 nr 4, jõustumine 01.02.2017

Tlv k 11.01.2017 nr 3, jõustumine 01.02.2017
Tlv k 11.01.2017 nr 2, jõustumine 16.01.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. detsember

2016 nr

1890-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas 15. detsembri 2016 otsuse nr 186  „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017“ lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2017 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2017 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldus nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud ".

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Lisad 1-22 (Tlv k 21.06.2017 nr 1057, jõustumine 01.07.2017)