Tallinna Linnavalitsus 07.12.2016 korraldus number 1841.
Tallinna linnale 2016. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2016. aasta eelarve Tvk m 29 17.12.2015 01.01.2016 RT IV, 23.12.2015, 47