Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2016 määrus number 51 [RT IV, 14.12.2016, 17]
Jõustumine:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2017 - ... [RT IV, 14.12.2016, 17]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. detsember 2016 nr 51

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ § 13 lg-tega 1-2, §-dega 14-17, § 18 lg-tega 2-3 ja 8 ning § 19 lg-ga 3.

§ 1.  Määrusega kehtestatakse:

1) sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1);

2) sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määrus nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1 - Sporditegevuse toetamise leping
Lisa 2 - Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne