Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 korraldus number 1672

Redaktsiooni kehtivus 09.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

 9. november

2016 nr

1672-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele.

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Akadeemia teel Pöörise tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Pöörise (lisa 1);

1.2 Gonsiori tänaval Vesivärava tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Vesivärava (lisa 2);

1.3 Võidujooksu tänaval Paekaare tänava ja Laagna tee vahelisel lõigul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Võidujooksu (lisa 3);

1.4 Paljassaare teel Paljassaare tee 85 kinnistu kõrval paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Liisu (lisa 4);

1.5 Rannamäe tee ääres Ahtri tänava, Mere puiestee ja Rannamäe tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Kanuti (lisa 5);

1.6 Mustakivi teel Linnamäe tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Linnamäe tee (lisa 6).

2. Muuta ühissõidukipeatuse senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 Õismäe teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Väike-Õismäe PR asendada nimega Väike-Õismäe parkla;

2.2 Filtri teel, Juhkentali tänaval, Odra tänaval ning Tartu maanteel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Autobussijaam asendada nimega Bussijaam;

2.3 Hooldekodu teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Iru Hooldekodu asendada nimega Iru hooldekodu;

2.4 J. Smuuli teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Vesse PR asendada nimega Vesse parkla;

2.5 Kadaka teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kadaka selver asendada nimega Kadaka Selver;

2.6 Viljandi maanteel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Viljandi mnt asendada nimega Viljandi maantee;

2.7 Ranniku teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kastevarre asendada nimega Kastevarre tee;

2.8 Vabaõhukooli teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Metsakooli asendada nimega Metsakooli tee.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad