Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2014 nr 15
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 korraldus number 1672
Redaktsiooni kehtivus:09.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

 9. november

2016 nr

1672-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele.

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Akadeemia teel Pöörise tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Pöörise (lisa 1);

1.2 Gonsiori tänaval Vesivärava tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Vesivärava (lisa 2);

1.3 Võidujooksu tänaval Paekaare tänava ja Laagna tee vahelisel lõigul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Võidujooksu (lisa 3);

1.4 Paljassaare teel Paljassaare tee 85 kinnistu kõrval paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Liisu (lisa 4);

1.5 Rannamäe tee ääres Ahtri tänava, Mere puiestee ja Rannamäe tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Kanuti (lisa 5);

1.6 Mustakivi teel Linnamäe tee ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Linnamäe tee (lisa 6).

2. Muuta ühissõidukipeatuse senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1 Õismäe teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Väike-Õismäe PR asendada nimega Väike-Õismäe parkla;

2.2 Filtri teel, Juhkentali tänaval, Odra tänaval ning Tartu maanteel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Autobussijaam asendada nimega Bussijaam;

2.3 Hooldekodu teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Iru Hooldekodu asendada nimega Iru hooldekodu;

2.4 J. Smuuli teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Vesse PR asendada nimega Vesse parkla;

2.5 Kadaka teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kadaka selver asendada nimega Kadaka Selver;

2.6 Viljandi maanteel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Viljandi mnt asendada nimega Viljandi maantee;

2.7 Ranniku teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Kastevarre asendada nimega Kastevarre tee;

2.8 Vabaõhukooli teel paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Metsakooli asendada nimega Metsakooli tee.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad