Tallinna Linnavalitsus 09.11.2016 määrus number 45.
Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Tlv m 132 21.12.2011 26.12.2011 RT IV, 03.05.2013, 3