Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalmistu tee katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2016 korraldus number 1630
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. november 2016 nr 1630-k

Kalmistu tee katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 14 lg 4, § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 7. septembri 2016 korralduse nr 1329-k „Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta maaüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kalmistu tee 24

Katastritunnus - 78404:403:1580

Uus aadress - Liivametsa tn 5

1.2 Senine aadress - Kalmistu tee 24a

Katastritunnus - 78404:403:1590

Uus aadress - Liivametsa tn 7

1.3 Senine aadress - Kalmistu tee 22

Katastritunnus - 78404:403:0010

Uus aadress - Liivametsa tn 6

1.4 Senine aadress - Kalmistu tee 22a

Uus aadress - Liivametsa tn 8

1.5 Senine aadress - Kalmistu tee 26a

Katastritunnus - 78404:403:0230

Uus aadress - Liivametsa tn 10

1.6 Senine aadress - Kalmistu tee 26h

Katastritunnus - 78404:403:2870

Uus aadress - Liivalao tn 1

1.7 Senine aadress - Kalmistu tee 28b

Katastritunnus - 78404:403:1650

Uus aadress - Liivalao tn 3

1.8 Senine aadress - Kalmistu tee 28c

Katastritunnus - 78404:403:0075

Uus aadress - Liivalao tn 5

1.9 Senine aadress - Kalmistu tee 28d

Katastritunnus - 78404:403:0074

Uus aadress - Liivalao tn 7

1.10 Senine aadress - Kalmistu tee 26c

Katastritunnus - 78404:403:0076

Uus aadress - Liivalao tn 9

1.11 Senine aadress - Kalmistu tee 26

Katastritunnus - 78404:403:0077

Uus aadress - Liivalao tn 11

1.12 Senine aadress - Kalmistu tee 26i

Katastritunnus - 78404:403:2880

Uus aadress - Liivalao tn 2

1.13 Senine aadress - Kalmistu tee 26j

Katastritunnus - 78404:403:2890

Uus aadress - Liivalao tn 4

1.14 Senine aadress - Kalmistu tee 26k

Katastritunnus - 78404:403:2900

Uus aadress - Liivalao tn 6

1.15 Senine aadress - Kalmistu tee 26m

Katastritunnus - 78401:101:1432

Uus aadress - Liivalao tn 8a

1.16 Senine aadress - Kalmistu tee 26d

Katastritunnus - 78401:101:1431

Uus aadress - Liivalao tn 8 // Liivametsa tn 9

1.17 Senine aadress - Kalmistu tee 26b

Katastritunnus - 78404:403:0110

Uus aadress - Liivalao tn 10

1.18 Senine aadress - Kalmistu tee 26g

Katastritunnus - 78404:403:2000

Uus aadress - Liivalao tn 12

1.19 Senine aadress - Kalmistu tee 26e

Katastritunnus - 78404:403:1620

Uus aadress - Liivalao tn 14

1.20 Senine aadress - Kalmistu tee 26n

Katastritunnus - 78404:403:2920

Uus aadress - Liivalao tn 16

1.21 Senine aadress - Kalmistu tee 26f

Katastritunnus - 78404:403:1630

Uus aadress - Liivalao tn 18

1.22 Senine aadress - Kalmistu tee 32b

Katastritunnus - 78404:403:0089

Uus aadress - Liivalao tn 20

1.23 Senine aadress - Kalmistu tee 32

Katastritunnus - 78404:403:0088

Uus aadress - Liivalao tn 22

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 20. detsembriks  2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Osaühingule Riigiressursside Keskus, OÜ-le Oese Metall, Osaühingule Prategli Invest, Elektrilevi OÜ-le, Top Graphic OÜ-le, Studio Viridis Loodusharidusele, Osaühingule Menpluss Eesti, Osaühingule RV Ortopeedia, Diamondtec Osaühingule, OSAÜHINGULE PRIMAS KAUBANDUS, Osaühingule Rosebud, OBTAIN GRUPP OÜ-le, Pansser arendus OÜ-le, osaühingule MARXRAM, OSAÜHINGULE TEKAPROFF, OÜ-le Trevomark, Kurmutec Systems OÜ-le, TERÄTOIMITUSE EESTI OSAÜHINGULE, ARVALD GRUPP OÜ-le, Osaühingule HEIDOMER ja OSAÜHINGULE KÜTTETURUSTUS.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär