Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
02.11.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalju ja Vana-Kalamaja tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2016 korraldus number 1629
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. november 2016 nr 1629-k

Kalju ja Vana-Kalamaja tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2016 korralduse nr 1596-k „Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kalju tn 7a

Katastritunnus - 78408:801:3500

Uus aadress - Kalju põik 4

1.2 Senine aadress - Vana-Kalamaja tn 17b

Katastritunnus - 78408:801:1240

Uus aadress - Kalju põik 6

1.3 Senine aadress - Vana-Kalamaja tn 17a

Katastritunnus - 78408:801:0700

Uus aadress - Kalju põik 8

1.4 Senine aadress - Vana-Kalamaja tn 17d

Katastritunnus - 78408:801:3240

Uus aadress - Kalju põik 10

1.5 Senine aadress - Kalju tn 7b

Katastritunnus - 78401:101:0878

Uus aadress - Kalju põik 12

1.6 Senine aadress - Vana-Kalamaja tn 17c

Katastritunnus - 78401:101:0587

Uus aadress - Kalju põik 14

1.7 Senine aadress - Kalju tn 7c

Katastritunnus - 78401:101:1472

Uus aadress - Kalju põik 16

1.8 Senine aadress - Kalju tn 5a

Katastritunnus - 78408:801:0116

Uus aadress - Kalju põik 3

1.9 Senine aadress - Vana-Kalamaja tn 17e

Katastritunnus - 78408:801:2760

Uus aadress - Kalju põik 9

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 19. detsembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele, M. Laanele, A. Kallikormile, N. Smirnovale, S. Perelmanile, A. Tsvokile, I. Bermanile, I. Tahurile, K. Tiitsole, S. Sillamaale, A. Karolinile, A. Karolinile, A. Zirkile, P. Pihlakale, A. Guzovskajale, T. Vaasmale, V. Vaasmale, T. Lillipuule, H. Paliale, A. Kösterile, KORTERIÜHISTULE VANA-KALAMAJA 17A, KORTERIÜHISTULE VANA-KALAMAJA 17 B, Elektrilevi OÜ-le, korteriühistule Kalju 5a ja Hansa REM Osaühingule. Korteriühistutel teavitada aadresside muutmisest korteriomanikke. Hansa REM Osaühingul teaviatada aadressi muutmisest Kalju tn 7a korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär