Tallinna Linnavalitsus 26.10.2016 korraldus number 1596.
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine