Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2016 korraldus number 1582
Redaktsiooni kehtivus:26.10.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. oktoober

2016 nr

1582-k

Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud lisas 1 „Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 26. oktoobrist 2016 järgmised muudatused:

1.1 kustutada linna finantsteenistuse finantsinfosüsteemide osakonna koosseisust üks vaba juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot);

1.2 moodustada linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse müügiraamatupidamise sektori koosseisu üks vanemraamatupidaja töökoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) tähtajaga kuni 31. detsember 2018.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär