Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "FinEstSmartMobility - Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 20.10.2016 otsus number 165
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

20. oktoober 2016 nr 165

Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „FinEstSmartMobility - Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil”, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord” § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1 ja § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „FinEstSmartMobility - Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil” (edaspidi projekt) ajavahemikul september 2016 kuni august 2019.

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Transpordiamet, registrikood 75028252, aadress Vabaduse väljak 10a, 10146 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 1 822 648 eurot ja Tallinna linna eelarvega summas 440 000 eurot (sh 2016. aastal 6000 eurot, 2017. aastal 300 000 eurot, 2018. aastal 100 000 eurot, 2019. aastal 34 000 eurot), millest välistoetus moodustab 374 000 eurot ja omafinantseering 66 000 eurot. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega välistoetuse summas 374 000 eurot (sh 2016. aastal 5100 eurot, 2017. aastal 255 000 eurot, 2018. aastal 85 000 eurot, 2019. aastal 28 900 eurot).

5. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks linna finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees