Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside muutmine Turvise tänava järgi Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2016 korraldus number 1561
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. oktoober 2016 nr 1561-k

Katastriüksuste aadresside muutmine Turvise tänava järgi Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning Tallinna Linnavalitsuse 21. septembri 2016 korralduse nr 1409-k „Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Amburi tn 7

Katastritunnus - 78408:808:2730

Uus aadress - Turvise tn 4

1.2 Senine aadress - Amburi tn 5

Katastritunnus - 78408:808:2170

Uus aadress - Turvise tn 6

1.3 Senine aadress - Amburi tn 3

Katastritunnus - 78408:808:2490

Uus aadress - Turvise tn 8

1.4 Senine aadress - Amburi tn 4

Katastritunnus - 78408:808:2480

Uus aadress - Turvise tn 10

1.5 Senine aadress - Amburi tn 6

Katastritunnus - 78408:808:2220

Uus aadress - Turvise tn 12

1.6 Senine aadress - Amburi tn 8

Katastritunnus - 78408:808:2210

Uus aadress - Turvise tn 14

1.7 Senine aadress - Amburi tn 12

Katastritunnus - 78408:808:2310

Uus aadress - Turvise tn 9

1.8 Senine aadress - Amburi tn 14

Katastritunnus - 78408:808:2180

Uus aadress - Turvise tn 11

1.9 Senine aadress - Amburi tn 14a

Katastritunnus - 78408:808:2440

Uus aadress - Turvise tn 13

1.10 Senine aadress - Amburi tn 14b

Katastritunnus - 78408:808:2790

Uus aadress - Turvise tn 15

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 5. detsembriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele, Korteriühistule AMBURI 7, Korteriühistule AMBURI 5, KORTERIÜHISTULE AMBURI 3, Korteriühistule Amburi 4, Korteriühistule Amburi 6, Korteriühistule Amburi 8, Korteriühistule Amburi 12, Korteriühistule Amburi 14, Hooneühistule Amburi 10A ja M. Kaljule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär