Tallinna Linnavalitsus 28.09.2016 korraldus number 1449.
Merivälja tee 1a ja Merivälja tee 1b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tänavanime määramine Pirita linnaosas Tlv k 586 20.04.2016
2 Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tlv k 428 23.03.2016