Tallinna Linnavalitsus 21.09.2016 korraldus number 1409.
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine