Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Ravikindlustusega hlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2016 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

22. september 2016 nr 152

Ravikindlustusega hlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 53 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna linnas ravikindlustusega hlmamata isikutele ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning iseseisva endusabi osutamine alljrgnevas mahus:

1.1 ambulatoorset eriarstiabi vhemalt 2000 ravijuhtu kalendriaastas;

1.2 statsionaarset eriarstiabi korraga kuni 15 voodikohal;

1.3 iseseisvat endusabi kuni 150 ravijuhtu kalendriaastas.

2. Tallinna Linnavalitsusel nha iga-aastases linnaeelarves Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ette vahendid ravikindlustusega hlmamata isikutele osutatavate tervishoiuteenuste rahastamiseks punktis 1 nimetatud mahus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsus nr 23 „Ravikindlustusega hlmamata isikute tervishoiuteenuste rahastamine“.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja linna finantsteenistusele.

5. Otsust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 peva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees