Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1329.
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine