Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1329.
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tänavanime määramine Nõmme linnaosas Tlv m 5 11.01.2006 16.01.2006 RT IV, 07.08.2013, 37