Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu ja nimetuse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2016 korraldus number 1302
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. august

2016 nr

1302-k

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu ja nimetuse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktiga 17 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 17.3.1 kinnitatud Tallinna Haridusameti komisjoni koosseisust välja Monika Jänes;

1.2 kinnitada punktiga 17.3.11 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Nele Matsutsa, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja.

2. Asendada Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktides 18 ja 19 sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Tallinna Kultuuriameti“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile, Tallinna Kultuuriametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär