Tallinna Linnavolikogu 25.08.2016 määrus number 22.
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused Tvk m 6 05.03.2009 12.03.2009