Tallinna Linnavalitsus 17.08.2016 korraldus number 1209.
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine