Tallinna Linnavalitsus 22.06.2016 korraldus number 1052.
Tänavanime määramine Kesklinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine