Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon 2016. aasta heakorrakuu tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2016 istungi protokoll number 25/45
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2016 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

22. juuni 2016 nr 25

Päevakorrapunkt 45

Informatsioon 2016. aasta heakorrakuu tulemuste kohta

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste 15. aprillist 15. maini 2016 Tallinnas läbiviidud heakorrakuu tulemuste kohta.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Lisa