Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2016 korraldus number 904
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. juuni

2016 nr

904-k

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud lisas 9 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. augustist 2016 järgmised muudatused:

1.1 moodustada ameti koosseisu ameti juhataja otsealluvusse täiendavalt üks ameti juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 9, põhipalga vahemik 1600-3800 eurot);

1.2 kustutada menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori koosseisust üks vaneminspektori ametikoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot) ja üks inspektori ametikoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.3 moodustada arendus- ja haldusosakonna koosseisu täiendavalt üks vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 700-1400 eurot);

1.4 moodustada menetlusosakonna koosseisu täiendavalt üks vaneminspektori ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 5, põhipalga vahemik 700-1400 eurot).

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis on 111 teenistuskohta.

3. Korraldus teha teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär