Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus number 16.
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine